Heartbreaker Lyrics (lyrics of songs in english)

Well my maker
Must've been a hard heartbreaker
I said my maker
Must've been a hard heartbreaker
I'll tell you why

I'm breaking my own heart
Tryin' to love a faker

Like a blind man
My little house is on fire
Just like a blind man
My little house is on fire

I'm burning my own eyes out
Tryin' to reach the door

Heartbreaker Lyrics listen online